Kniha je můj kamarád

Historie knihovny

Obecní knihovna byla založena 3. 11. 1929, kdy zastupitelstvo obce schválilo její vybudování. V té době čítala 100 svazků. Prvním knihovníkem byl Rudolf Kašpárek, č.p. 11, od 15. 1. 1932 Jan Bečka ml., č.p. 10, 2. února 1934 Jan Manďák, č.p. 25. Knihovna čítala 85 svazků vázaných a 7 svazků nevázaných knih. Sídlo knihovny bylo do 50 let 20 století v domě knihovníka. 

Od roku 1950 bylo sídlo knihovny v  budově místního pohostinství U Biernátů. V té době vlastnila kolem 800 svazků knih. V této době byla knihovnicí Františka Minaříková, později Emílie Šlahařová. Od roku 1978 vede knihovnu paní Lenka Plišťáková.

V roce 1989 byla knihovna přestěhována do provizorních prostor mobilních buněk, které byly několikrát přesunuty. 

V těchto provizorních podmínkách knihovna působila až do roku 2003, kdy se přestěhovala do nové budovy obecního úřadu. 

V roce 2007 obdržela knihovna v rámci projektu VISK3 dotaci z Ministerstva kultury ČR. Tato dotace byla použita k zakoupení automatizovaného výpůjčního systému KP WIN SQL a nové počítačové sestavy.

V lednu 2008 byl spuštěn automatizovaný výpůjční systém a od ledna 2014 je k dispozici on-line katalog knihovny.

Vytvořte si webové stránky zdarma!