Historie knihovny

Knihovna  vznikla v 50. letech 20. století v budově místního pohostinství U Biernátů. V té době vlastnila kolem 800 svazků knih. První knihovnicí byla paní Františka Minaříková, po ní paní Emílie Šlahařová. Od roku 1978 vede knihovnu paní Lenka Plišťáková.

V roce 1989 byla knihovna přestěhována do provizorních prostor mobilních buněk, které byly několikrát přesunuty. 

V těchto provizorních podmínkách knihovna působila až do roku 2003, kdy se přestěhovala do nové budovy obecního úřadu. 

V roce 2007 obdržela knihovna v rámci projektu VISK3 dotaci z Ministerstva kultury ČR. Tato dotace byla použita k zakoupení automatizovaného výpůjčního systému KP WIN SQL a nové počítačové sestavy.

V lednu 2008 byl spuštěn automatizovaný výpůjční systém a od ledna 2014 je k dispozici on-line katalog knihovny.

Vytvořte si webové stránky zdarma!