Kniha nás provází celým životem.

Služby

Půjčování knih

Půjčujeme knihy nejen z fondu naší knihovny, ale také z výměnného fondu, který máme zapůjčen od Krajské knihovny Františka Bartoše  ve Zlíně.

Knihy se půjčují vždy na jeden měsíc. Tuto dobu lze před uplynutím lhůty prodloužit, pokud uvedenou knihu nemá jiný čtenář rezervovanou.

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2020: 1.625 knih

Půjčování periodik

 • Bylinky
 • Zahrádkář
 • Čtyřlístek
 • starší čísla různých časopisů

Meziknihovní výpůjční služba

Pokud požadovanou knihu nemáme ve fondu, vypůjčíme Vám ji v jiné knihovně.

CD-ROMy

V knihovně si můžete na počítači pustit některý z následujících vzdělávacích a zábavných CD-ROMů (nejsou                    k vypůjčení domů)
 • Lesní království
 • Tajemné dobrodružství
 • Nesnáze pana stavitele
 • Vítáme vás v zoologické zahradě
 • Velká cesta po světadílech
 • Maluj s námi
 • Hrajeme si s Krtkem
 • Ultimate Racing Technology
 • Ovocný cirkus
 • 100+1 dalmatinů
 • Čtyřlístek a Rexík

Školení práce na PC

Základní informace o práci na PC.

Fotografie z akcí

Možnost prohlížení fotografií z akcí pořádaných místní knihovnou a obecním úřadem - výlety ke dni dětí, mikulášská nadílka, tvořivá odpoledne, vaření, čtení...

Donáška knih starším a nepohyblivým občanům

Nabízíme službu donášky knih  v případě, že čtenář nemá možnost přijít sám do knihovny nebo je to pro něj fyzicky náročné. V případě zájmu kontaktujte knihovnici Lenku.

Internet pro veřejnost

Nabízíme možnost internetu pro veřejnost. Děti do patnácti let musí přinést potvrzení od rodičů, že mají internet povolený.

Dostupná wifi síť.

Tisk pro veřejnost

Obec Dešná stanovila poplatky za tisk dle sazebníku úhrad takto:

černobílá kopie jednostranná A4 - 2 Kč, A3 - 4 Kč

černobílá kopie oboustranná a4 - 4 Kč, A3 - 8 Kč
Všechny služby jsou poskytovány zdarma.

Vytvořte si webové stránky zdarma!